Έντυπο Συγκατάθεσης

Σκοπός

Η MYTILINEOS με έδρα την οδό Αρτέμιδος 8 στο Μαρούσι Αττικής, ως υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό να διενεργείτε κρατήσεις σε πολιτιστικές, αθλητικές, γαστρονομικές δραστηριότητες.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Στοιχεία αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο, email), κινητό τηλέφωνο, όνομα πρόσβασης στην πλατφόρμα και συνθηματικό, στοιχεία κράτησης.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η επεξεργασία πραγματοποιείται κατόπιν συγκατάθεσής σας για την παροχή των υπηρεσιών κρατήσεων (GDPR άρθρο 6 παρ. 1α). Σε περίπτωση δικαστικών ή άλλων διενέξεων της MYTILINEOS με τρίτους, κατά τις οποίες χρειαστούν στοιχεία για την υπεράσπιση αυτής, εφαρμόζεται το υπέρτερο έννομο συμφέρον της MYTILINEOS. (GDPR άρθρο 6 παρ. 1 στ)

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, περίοδος τήρησης δεδομένων

Η MYTILINEOS εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, όπως κρυπτογραφημένη διαβίβαση, διαβαθμισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένη ομάδα διαχείρισης, αποθήκευση σε ασφαλείς και κρυπτογραφημένες βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από την επίτευξη του σκοπού και τα προβλεπόμενα όρια τήρησης από την νομοθεσία ήτοι 6 μήνες και κατόπιν διαγράφονται με ασφαλή διαδικασία.

Διαβιβάσεις

Δεν γίνονται διαβιβάσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών οι οποίες διαθέτουν επάρκεια για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

Τα στοιχεία σας θα διαβιβάζονται στους συμμετέχοντες συλλόγους και στους συμμετέχοντες εστιάτορες οι οποίοι ενεργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας με σκοπό την επιβεβαίωση των κρατήσεων.

Η MYTILINEOS δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία αυτά σε άλλους τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις: ελέγχου από εσωτερικό ή εξωτερικό έλεγχο, επιβολή από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να (i) έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σας ή/και (ii) να αιτηθείτε τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας ή το κλείδωμα των προσωπικών δεδομένων σας ή/και (iii) να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά ή σε περίπτωση ερωτήσεων ή παραπόνων που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με το dpo@mytilineos.gr. Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Εταιρεία πριν προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.


Εδώ μπορείτε να δείτε τη γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της MYTILINEOS


Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί απολύτως "απαραίτητα cookies" με σκοπό την ορθή λειτουργία του τα οποία σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
Συνεχίζοντας στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με την πολιτική cookies.

Όροι Χρήσης